اشعار حافظ


رونق عهد شباب است دگر بستان را

می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را


اشعار حافظ


ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را


اشعار حافظ


گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

خاکروب در میخانه کنم مژگان را


اشعار حافظ


ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان

مضطرب حال مگردان من سرگردان را


اشعار حافظ


ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را


اشعار حافظ


یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را


اشعار حافظ


برو از خانه گردون به در و نان مطلب

کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را


اشعار حافظ


هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است

گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را


اشعار حافظ


ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

وقت آن است که بدرود کنی زندان را


اشعار حافظ


حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

اشعار حافظ

اشعار حافظ

برچسب‌ها: اشعار حافظ


اشعار حافظ


زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست


اشعار حافظ


تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان

بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست


اشعار حافظ


شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست


اشعار حافظ


ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت

این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست


اشعار حافظ


یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم

با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست


اشعار حافظ


مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع

بر اهل وجد و حال در های و هو ببست


اشعار حافظ


حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

اشعار حافظ

اشعار حافظ

برچسب‌ها: اشعار حافظاشعار زیبا حافظ


ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست


اشعار زیبا حافظ


شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست


اشعار زیبا حافظ


هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست


اشعار زیبا حافظ


آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست


اشعار زیبا حافظ


هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست


اشعار زیبا حافظ


بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست


اشعار زیبا حافظ


عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست


اشعار زیبا حافظ


ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست


اشعار زیبا حافظ


حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

اشعار حافظ

اشعار زیبا حافظ

برچسب‌ها: اشعار حافظ