اس ام اس جدید 93 - اس ام اس چهارشنبه سوری

چنین گفت زرتشت :
” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی ”
پس تو نیز چنین کن ، چهارشنبه سوری مبارک . . .
  
.
اس ام اس زیبا و جدید در مورد چهارشنبه سوری
.
سلامتیه اونایی که براشون مثل آتیش چهارشنبه سوری بودیم
همه وجودمون تو آتیش عشقشون سوخت
تا اونا با شادی از رومون بپرن و رد بشن . . .
.
اس ام اس زیبا و جدید در مورد چهارشنبه سوری
.
بهار را با چهار شنبه سوری
تابستان را با آفتاب سوزانش
پاییز را با رنگهای آتشینش
و زمستان را با گرما ی دلنشین اجاق ها میشناسم . . .
چهارشنبه سوری مبارک باد . . .
.
اس ام اس زیبا و جدید در مورد چهارشنبه سوری
.
بشد « چهارشنبه » هم از بامداد / بدان باغ که امروز باشیم شاد
چهارشنبه سوری گرامی باد . . .
.
اس ام اس زیبا و جدید در مورد چهارشنبه سوری
.
بیا
در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها
را بسوزانیم زردی خاطرات بد را به آتش و سرخی عشق را از آتش بگیریم آتش
نفرت را در وجودمان خاموش کنیم . . .

اس ام اس چهارشنبه سوری