اس ام اس دلتنگی جدید


از ساعت متنفرم

این اختراع غریب بشر که مدام

جای خالی حضورت را به رخ دلتنگی یادم می کشد


اس ام اس دلتنگی جدید


دلتنگى

حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره

تمنای بودنش را می کند


اس ام اس دلتنگی جدید


دلتنگی

عین آتش زیر خاکستر است

گاهی فکر می کنی تمام شده

اما یک دفعه همه ات را آتش می زند


اس ام اس دلتنگی جدید


منم دلتنگ رویت

دلم آید به سویت

چه کردی با دل من

که کرده آرزویت


اس ام اس دلتنگی جدید


فـرهنـگ لـغـت هــا

نـیـاز بـه ویــرایــش دارند

بـرای مـعنی دلـتـنـگی

احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت

دلتنـگی یــعنـــی

تـــو . . .


اس ام اس دلتنگی جدید


چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن

در جاده ای که در آن هیچ بادی نمی وزد


اس ام اس دلتنگی جدید


اشک من جاری شد

جای تو خالی بود

جـــــــــای تـــــــــو

عکس تو درطاقچه ی کوچک قلبم خندید

شعر دلتنگی من سخت گریست


اس ام اس دلتنگی جدید


بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست

آه ! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست


اس ام اس دلتنگی جدید


دل تنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست

در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست

با عشق تو شب را به سحر گاه رسانم

بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست

اس ام اس دلتنگی جدید

اس ام اس دلتنگی جدید