اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


مهدی صاحب الزمان بهر بابا نوحه گر شد

 

یوسف زهرا ببین غرق ماتم خونجگر شد

 

گلشنِ زهرا خزان

 

اشکِ مهدی شد روان اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


امروز عسکری به جهان دیده بسته است

قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است


 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید

سامرا ماتم سرا شد

سامرا غرق عزا شد

در زمین و آسمانها

مجلس ماتم به پاشد


 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


امشب که زمین و آسمان می گرید / از ماتم عسکری جهان می گرید

جا دارد اگر شیعه خون گریه کند / چون مهدی صاحب الزمان می گرید

سالروز پرپر شدن یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، تسلیت باد. . .


 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


 

درون حجره امامی است خون جگر گشته

 

دچار داغ و گرفتار درد سر گشته

 

ببین که لحظه ی راه رفتن این آقا

 

شبیه مادر تو دست بر کمر گشته

 

 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدیدکسى که “پارسایى” خوى او، و “بخشندگى” طبیعت او

و “بردبارى” خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند. . .

شهادتش تسلیت، التماس دعا


 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید

 

از ما زمنیان به شما اسمان سلام

 

مولای دلشکسته امام زمان سلام

 

این روزها هزار ودوچندان شکسته ای

 

حالا کجای روضه بابا نشسته ای


 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید


هشدار که ماتم عظیم است امروز / دلها همه با غصه ندیم است امروز

بر صاحب عصر تسلیت باید داد / کان درّ گرانمایه یتیم است امروز . . .

التماس دعا


 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید

 

        آسمان ماتم گرفته از جفا یابن الحسن        

 

سر کشیده ساقی آن جام بلا یابن الحسن

 

بر دل یاران غمی ناگفتنی بنشسته است     

 

 غرق ماتم گشته شهر سامرا یا بن الحسن

 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید

 اس ام اس شهادت امام حسن عسگری جدید