اس ام اس بوسه و آغوش


لبانت را می بوسم قند دلت آب می شود

و تا ابد نمک گیر شیرینی لبان تو می شوم


اس ام اس بوسه و آغوش


بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست

چون هم دزیدیش زیباست

هم پس دادنش  . . .


اس ام اس بوسه و آغوش


بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز

هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز

در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین

با این همه امید محال عاشقم هنوز


اس ام اس بوسه و آغوش


اگه می شد با بوس شارژت کنم

اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی


اس ام اس بوسه و آغوش


یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن

که از روی آن هزار بار تمرین کنم


اس ام اس بوسه و آغوش


بوسه هایت را کش بده

من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم


اس ام اس بوسه و آغوش


و زندگی از جایی شروع می شود

که بی هوا بوسیده می شوی


اس ام اس بوسه و آغوش


تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی

اما  لب هایت  عجب تعادلی برقرار کرده است

شیرین است ، شیرین شیرین

در برابر این زندگی


اس ام اس بوسه و آغوش


مرا ببوس

نه یک بار که هزار بار

بگذار آوازه عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند


اس ام اس بوسه و آغوش


از جـــایِ بـــوسـه هــایِ تـــو

بــر شـــانـه هــایــــم خـــورشیـد بــــالا مـی آیــــد

اس ام اس بوسه

اس ام اس بوسه و آغوش

برچسب‌ها: اس ام اس بوسه