جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


در قلب کوچکم فرمانروایی می کنی عزیز

بدون هیچ نائب السلطنه ای

کسی نمیداند چه لذتی دارد نازنین

بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشتن


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


صبر کن

عشق که شکل گرفت

لب ، قلب ، چشم ، گویا می شود و ذهن پاک می شود از غبار!

آن وقت با من باش ، همیشه ی من …


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


قلب من سکونت نگاه کسی است که

از اعماق وجودم دوستش دارم حتی در فاصله ها


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


عزیز بودن جرم نیست

امتیازیست که تو در قلب من داری و خیلی ها ندارند …


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


بنازم قلب پاکت مادر من

بگردم دور خاکت مادر من

سیاه شد روزگار من سیاه شد

خدایا مادرم از من جدا شد

فلک با من چرا چون نا روا کرد

که یکدم مادرم از من جدا کرد


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری

هیچ صدایی نخواهی شنید

قلب من طاقت این همه خوشبختی رو نداره


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


اگر گناه آنقدر بزرگ بود که نتوانستی ببخشی

بدان گناه بزرگ نیست قلب تو کوچک است


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو

چشم های خسته و پر انتظارم مال تو

یک دل دیوانه دارم با هزار آرزو

آرزویم هیچ قلب بی قرارم مال تو


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


شنیده بودم پا قلب دوم است اما باور نداشتم تا آن زمان که فهمیدم

وقتی دل ماندن نداری پای ایستادن هم نداری


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


خودتان را در قلب هیچ کس نچپانید

جا نمی شوید چروک می شوید

جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه

برچسب‌ها: اس ام اس عاشقانه